FINCENTRUM & FORBES INVESTÍCIA ROKA 2019

1. Fond krátkodobých investícií 2019

AM SLSP Euro Plus Fond, o.p.f. (ISIN: SK3110000310)

 • Hrubý výnos

  1,46 %
 • Volatilita

  0,29 %
 • Nadvýnos / riziko

  5,493

2. Dlhopisové fondy 2019

ERSTE BOND EM CORPORATE (ISIN: AT0000A05HS1)

 • Hrubý výnos

  9,44%
 • Volatilita

  1,77 %
 • Nadvýnos / riziko

  5,395

3. Akciové fondy globálne - rozvinuté trhy 2019

ERSTE STOCK GLOBAL (ISIN: AT0000673314)

 • Hrubý výnos

  36,77 %
 • Volatilita

  11,15 %
 • Nadvýnos / riziko

  3,308

4. Akciové fondy 2019

Franklin Global Listed Infrastructure Fund - A (acc) EUR (ISIN: LU0909058058)

 • Hrubý výnos

  31,65 %
 • Volatilita

  8,59 %
 • Nadvýnos / riziko

  3,697

5. Komoditné fondy 2019

Franklin Gold and Precious Metals Fund - A (acc) EUR (ISIN: LU0496367763)

 • Hrubý výnos

  52,69 %
 • Volatilita

  21,68 %
 • Nadvýnos / riziko

  2,436

6. Zmiešané fondy 2019

Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R (ISIN: LU0256011734)

 • Hrubý výnos

  8,12 %
 • Volatilita

  1,85 %
 • Nadvýnos / riziko

  4,461

7. Hlavná kategória

ERSTE BOND EM CORPORATE (ISIN: AT0000A05HS1)

 • Hrubý výnos

  9,44 %
 • Volatilita

  1,77 %
 • Nadvýnos / riziko

  5,395

FINCENTRUM & FORBES INVESTÍCIA ROKA 2018

1. Fond krátkodobých investícií 2018

Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short-Term (ISIN: LU0119403581)

 • Hrubý výnos

  6,50%
 • Volatilita

  6,58%
 • Nadvýnos / riziko

  1,016

2. Dlhopisový fond 2018

Raiffeisen - Dollar - ShortTerm - Rent (ISIN: AT0000785456)

 • Hrubý výnos

  6,22 %
 • Volatilita

  7,29 %
 • Nadvýnos / riziko

  0,880

3. Akciový fond globálny – rozvinuté trhy 2017

Nevyhodnocujeme, nakoľko žiadny z hodnotených fondov v danej kategórii nedosiahol kladný výnos v EUR.

4. Akciový fond 2018

NN (L) Health Care P Cap (EUR) (ISIN: LU0341736568)

 • Hrubý výnos

  10,77%
 • Volatilita

  14,02%
 • Nadvýnos / riziko

  0,781

5. Komoditný fond 2018

Nevyhodnocujeme, nakoľko žiadny z hodnotených fondov v danej kategórii nedosiahol kladný výnos v EUR.

6. Zmiešaný fond 2018

Franklin Brazil Opportunities Fund - A (acc) USD (ISIN: LU0800341058)

 • Hrubý výnos

  9,00%
 • Nadvýnos

  9,48%
 • Nadvýnos / riziko

  0,969

7. Investícia roka 2018

Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short-Term

FINCENTRUM & FORBES INVESTÍCIA ROKA 2017

1. Fond krátkodobých investícií 2017

ESPA Reserve Corporate (ISIN: AT0000A00GL9)

 • Hrubý výnos

  0,99%
 • Volatilita

  0,25%
 • Nadvýnos / riziko

  4,214

2. Dlhopisový fond 2017

EURO Cash dlhopisový, o. p. f (ISIN: -)

 • Hrubý výnos

  2,57 %
 • Volatilita

  0,59 %
 • Nadvýnos / riziko

  4,483

3. Akciový fond globálny – rozvinuté trhy 2017

FF - Global Demographics Fund A-AAC-EUR (ISIN: LU0528228074)

 • Hrubý výnos

  23,19 %
 • Volatilita

  6,42 %
 • Nadvýnos / riziko

  3,622

4. Akciový fond 2017

FF - Emerging Asia Fund A-ACC-PLN (ISIN: LU0805777611)

 • Hrubý výnos

  42,95 %
 • Volatilita

  10,00 %
 • Nadvýnos / riziko

  4,303

5. Komoditný fond 2017

Raiffeisen - Active - Comodities (ISIN: AT0000A0H0S9)

 • Hrubý výnos

  8,97 %
 • Volatilita

  9,1 %
 • Nadvýnos / riziko

  0,994

6. Zmiešaný fond 2017

Templeton Emerging Markets Balanced Fund - A (acc) EUR (ISIN: LU0608807789)

 • Hrubý výnos

  24,72 %
 • Volatilita

  6,89 %
 • Nadvýnos / riziko

  3,598

7. Investícia roka 2017

EURO Cash dlhopisový, o. p. f.

FINCENTRUM & FORBES INVESTÍCIA ROKA 2016

1. Fond krátkodobých investícií 2016

Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA (ISIN: -)

 • Hrubý výnos

  5,11%
 • Volatilita

  5,05%
 • Nadvýnos / riziko

  1,937

2. Dlhopisový fond 2016

EURO Cash dlhopisový, o. p. f (ISIN: -)

 • Hrubý výnos

  5,10 %
 • Volatilita

  5,04 %
 • Nadvýnos / riziko

  3,699

3. Akciový fond globálny – rozvinuté trhy 2016

KBC Equity Fund New Shares (ISIN: BE0170533070)

 • Hrubý výnos

  17,80 %
 • Volatilita

  17,74 %
 • Nadvýnos / riziko

  1,079

4. Akciový fond 2016

PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES (ISIN: LU0265268689)

 • Hrubý výnos

  60,75 %
 • Volatilita

  60,69 %
 • Nadvýnos / riziko

  2,521

5. Komoditný fond 2016

Franklin Gold and Precious Metals Fund - A (acc) EUR (ISIN: LU0496367763)

 • Hrubý výnos

  58,40 %
 • Volatilita

  58,34 %
 • Nadvýnos / riziko

  1,600

6. Zmiešaný fond 2016

KD Prosperita (ISIN: -)

 • Hrubý výnos

  23,33 %
 • Volatilita

  23,28 %
 • Nadvýnos / riziko

  2,049

7. Investícia roka 2016

EURO Cash dlhopisový, o. p. f.

FINCENTRUM & FORBES INVESTÍCIA ROKA 2015

1. Fond krátkodobých investícií 2015

Generali Prémiový konzervativní fond (ISIN: IE00B4361325)

 • Hrubý výnos

  1,36%
 • Volatilita

  1,04%
 • Nadvýnos / riziko

  1,537

2. Dlhopisový fond 2015

Generali Fond korporátních dlhopisů (ISIN: IE00B4362Q21)

 • Hrubý výnos

  6,51 %
 • Volatilita

  6,18 %
 • Nadvýnos / riziko

  2,820

3. Akciový fond globálny – rozvinuté trhy 2015

Franklin Global Small-Mid Growth Fund – A(acc) USD (ISIN: LU0144644332)

 • Hrubý výnos

  21,40 %
 • Volatilita

  21,07 %
 • Nadvýnos / riziko

  1,351

4. Akciový fond 2015

KBC Equity Fund Flanders (ISIN: BE0164243223)

 • Hrubý výnos

  34,63 %
 • Volatilita

  34,31 %
 • Nadvýnos / riziko

  2,008

5. Zmiešaný fond 2015

PARVEST MULTI-STRATEGY MEDIUM VOL (USD) (ISIN: LU0347703281)

 • Hrubý výnos

  14,73 %
 • Volatilita

  14,40 %
 • Nadvýnos / riziko

  1,179

6. Investícia roka 2015

Generali Fond korporátních dlhopisů

7. Divoká karta Forbes 2015

Franklin Global Aggregate Bond Fund A (acc) - EUR

FINCENTRUM & FORBES INVESTÍCIA ROKA 2014

1. Fond peňažného trhu 2014

ESPA RESERVE CORPORATE (ISIN: AT0000A00GL9)

 • Hrubý výnos

  2,10%
 • Volatilita

  0,78%
 • Nadvýnos / riziko

  1,63

2. Konzervatívny dlhopisový fond 2014

KBC Bonds Corporates Euro (ISIN: LU0094437620)

 • Hrubý výnos

  9,09 %
 • Volatilita

  7,45 %
 • Nadvýnos / riziko

  5,18

3. Progresívny dlhopisový fond 2014

KBC Renta Czechrenta (ISIN: LU0095279401)

 • Hrubý výnos

  10,28 %
 • Volatilita

  8,62 %
 • Nadvýnos / riziko

  3,46

4. Akciový fond 2014

WIOF India Performance Fund - Class A (ISIN: LU0419264733)

 • Hrubý výnos

  80,69 %
 • Volatilita

  69,11 %
 • Nadvýnos / riziko

  4,51

5. Garantovaný fond 2014

Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f.

 • Hrubý výnos

  0,7 %
 • Volatilita

  0,15 %
 • Nadvýnos / riziko

  5,24

5. Zmiešaný fond 2014

Pioneer P.F. - Global Defensive 20 (ISIN: LU0271869470)

 • Hrubý výnos

  11,24 %
 • Volatilita

  9,57 %
 • Nadvýnos / riziko

  3,09

6. Investícia roka 2014

Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f.

7. Divoká karta Forbes

Franklin Templeton – Franklin World Perspectives Fund – A(acc)EUR

FINCENTRUM & FORBES INVESTÍCIA ROKA 2013

1. Fond peňažného trhu 2013

Generali PPF Konzervatívny fond (ISIN: IE00B4361325)

 • Hrubý výnos

  2,91%
 • Volatilita

  2,37%
 • Nadvýnos / riziko

  2,87

2. Konzervatívny dlhopisový fond 2013

KBC RENTA SLOVAKRENTA (ISIN: LU0145231543)

 • Hrubý výnos

  1,83%
 • Volatilita

  0,27%
 • Nadvýnos / riziko

  0,15

3. Progresívny dlhopisový fond 2013

Generali PPF Fond korporátnych dlhopisov (ISIN: IE00B4362Q21)

 • Hrubý výnos

  4,93%
 • Volatilita

  3,34%
 • Nadvýnos / riziko

  1,83

4. Akciový fond 2013

Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund (A acc EUR) (ISIN: LU0138075311)

 • Hrubý výnos

  36,12%
 • Volatilita

  29,45%
 • Nadvýnos / riziko

  3,12

5. Garantovaný fond 2013

Zaistený – IAD depozitné konto, o.p.f. / IAD Investments

 • Hrubý výnos

  1,05%
 • Volatilita

  0,51%
 • Nadvýnos / riziko

  5,03

6. Zmiešaný fond 2013

Franklin Global Convertible Securities Fund (A acc EUR-H1) (ISIN: LU0727123316)

 • Hrubý výnos

  17,02%
 • Volatilita

  13,55%
 • Nadvýnos / riziko

  2,27

7. Investícia roka 2013

Zaistený – IAD depozitné konto, o.p.f. / IAD Investments

8. Divoká karta Forbes

ING (L) Invest Healt Care

FINCENTRUM & FORBES INVESTÍCIA ROKA 2012

1. Fond peňažného trhu 2012

SPORO Euro Plus Fond / Asset Management Slovenskej sporiteľne

 • Hrubý výnos

  3,53%
 • Volatilita

  1,58%
 • Nadvýnos / riziko

  3,58

2. Konzervatívny dlhopisový fond 2012

ING (L) Flex Slovenský dlhopisový fond (ISIN: LU0168927423)

 • Hrubý výnos

  13,10%
 • Volatilita

  8,55%
 • Nadvýnos / riziko

  5,83

3. Progresívny dlhopisový fond 2012

Generali PPF Fond korporátnych dlhopisov (ISIN: IE00B4362Q21)

 • Hrubý výnos

  16,02%
 • Volatilita

  12,91%
 • Nadvýnos / riziko

  6,92

4. Akciový fond 2012

HSBC GIF - Turkey Equity A (AC) (ISIN: LU0213961682)

 • Hrubý výnos

  72,17%
 • Volatilita

  64,20%
 • Nadvýnos / riziko

  3,33

5. Garantovaný fond 2012

Archipel Portfolio Pro February 95 / KBC Asset Management (ISIN: IE00B4B0Q867)

 • Hrubý výnos

  6,70%
 • Volatilita

  3,15%
 • Nadvýnos / riziko

  0,81

6. Zmiešaný fond 2012

BNP Paribas L1 Convertible Bond Best Selection Europe (ISIN: LU0377063960)

 • Hrubý výnos

  18,19%
 • Volatilita

  13,53%
 • Nadvýnos / riziko

  2,39

7. Investícia roka 2012

Generali PPF Fond korporátnych dlhopisov (ISIN: IE00B4362Q21)

8. Divoká karta Investujeme.sk

Franklin MENA Fund A(acc) EUR

FINCENTRUM & FORBES INVESTÍCIA ROKA 2011

1. Fond peňažného trhu 2011

KBC MULTI CASH EURO (ISIN: BE0171265607)

 • Hrubý výnos

  1,05 %
 • Volatilita

  záporný
 • Nadvýnos / riziko

  n.a.

2. Konzervatívny dlhopisový fond 2011

KBC RENTA EURORENTA (ISIN: LU0058246306)

 • Hrubý výnos

  3,57 %
 • Volatilita

  1,04 %
 • Nadvýnos / riziko

  0,26

3. Progresívny dlhopisový fond 2011

Pioneer Funds - Global Aggregate Bond (ISIN: LU0313646472)

 • Hrubý výnos

  9,55 %
 • Volatilita

  5,37 %
 • Nadvýnos / riziko

  0,60

4. Akciový fond 2011

BNP Paribas L1 – Equity World Consumer Goods (ISIN: LU0080609679)

 • Hrubý výnos

  9,60 %
 • Volatilita

  3,38 %
 • Nadvýnos / riziko

  0,29

5. Garantovaný fond 2011

BNP Paribas Plan Target Click Fund 2035 (ISIN: LU0111809579)

 • Hrubý výnos

  8,28 %
 • Volatilita

  2,11 %
 • Nadvýnos / riziko

  0,19

6. Zmiešaný fond 2011

PARVEST MULTI ASSETS 4 (USD) (ISIN: LU0347703281)

 • Hrubý výnos

  4,30 %
 • Volatilita

  0,25 %
 • Nadvýnos / riziko

  0,02

7. Investícia roka 2011

Pioneer Funds - Global Aggregate Bond

8. Divoká karta Investujeme.sk

Grownth Opportunities o.p.f.

FINCENTRUM & FORBES INVESTÍCIA ROKA 2010

1. Fond peňažného trhu 2010

ČSOB Asset Management, správ. spol., a. s., ČSOB EURO KONTO o.p.f.

 • Hrubý výnos

  1,95 %
 • Volatilita

  0,45 %
 • Nadvýnos / riziko

  0,63

2. Konzervatívny dlhopisový fond 2010

KBC Renta Slovakrenta

 • Hrubý výnos

  2,69 %
 • Volatilita

  0,42 %
 • Nadvýnos / riziko

  0,31

3. Progresívny dlhopisový fond 2010

BC Renta AUD-Renta

 • Hrubý výnos

  29,09 %
 • Volatilita

  26,55 %
 • Nadvýnos / riziko

  2,42

4. Akciový fond 2010

ING (L) Invest Prestige & Luxe

 • Hrubý výnos

  50,29 %
 • Volatilita

  44,54 %
 • Nadvýnos / riziko

  2,66

5. Zmiešaný fond 2010

Zlatý otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s.

 • Hrubý výnos

  34,52 %
 • Volatilita

  29,23 %
 • Nadvýnos / riziko

  1,47

6. Investícia roka 2010

ING (L) Invest Prestige & Luxe

7. Divoká karta Investujeme.sk

Templeton Frontier Markets Fund

TOP