Magazín FORBES je v USA vydávaný od roku 1917 a má viac ako 6 miliónov čitateľov. Patrí k najviac citovaným svetovým periodikám, pretože si zakladá na dôveryhodnosti. FORBES ponúka témy z oblasti podnikania, ekonomiky a financií s globálnym pohľadom. Pravidelne zverejňuje rebríčky a profesionálne zoznamy.

Od roku 2014 je spoluvyhlasovateľom a mediálnym partnerom odborný magazín Fobres nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike.

 

www.forbes.sk

TOP