Už o pár dní je tu Veľká noc a s ňou pravidelný zdroj jednorazového príjmu pre šibačov. Majú sa rodičia zaujímať o to, ako naložia ich ratolesti s vyšibanými peniazmi? Patrí tento príjem do učenia o finančnej gramotnosti detí? Kam s takýmito peniazmi?

Finančná gramotnosť detí sa začína s prvými peniazmi, ktoré získajú. Druhú kapitolu začínajú absolvovať v čase, keď im začne plynúť pravidelné vreckové. Treťou kapitolou sú príjmy, ktoré prichádzajú síce pravidelne, no treba na ne dlho čakať. Ako je napríklad výslužka pri šibačke.

S finančnou gramotnosťou detí je to komplikované a navyše „na veľmi dlhé lakte“. Deti by sa o financiách najľahšie naučili od rodičov. No rodičia sa nie vždy dokážu o peniazoch so svojimi deťmi rozprávať, neraz tieto témy tabuizujú a odmietajú. Okrem toho, keď im sami nerozumejú, deťom sa musí venovať niekto iný.
V školách sa o praktickom živote s peniazmi tiež toho veľa nenaučia. Navyše, teoretické poznatky je potrebné pretaviť do praktických skúseností. Istú formu suplovania povinností štátu plnia finančné inštitúcie a rôzne projekty.

Projekty sú zamerané na priblíženie hospodárenia s peniazmi, vysvetľovanie úlohy budovania finančných rezerv a osvojeniu si základných princípov finančných produktov.

Prvou otázkou pri finančnom vzdelávaní je, kedy začať. Asi najhoršiu voľbu spravia tí rodičia, ktorí tému financií odkladajú a nazdávajú sa, že otvoriť ju je najvhodnejšie pri prvých zarobených peniazoch.
 

Vreckové je dobrý základ pre školu peňazí. Jednorazové príspevky od príbuzných pomôžu overiť, čo sa zatiaľ naučili.

Finančné vzdelávanie začína s prvým vreckovým. Čím mladšie dieťa, tým nižšie a častejšie vreckové má dostávať. S pribúdajúcimi rokmi by sa suma mala zvyšovať a frekvencia znižovať.

Začiatok by mal pozostávať z hotovosti, postupne pridať účet s platobnou kartou a jej limit postupne zvyšovať. Ak dieťa zvláda mobilné aplikácie, je to ďalší krôčik v rámci rozšírenia obzoru o internet banking.
Ako dieťa narába s peniazmi môže rodič vidieť cez internet banking a podľa toho sa rozhodovať o uvoľnení rôznych obmedzení. Svet financií cez aplikáciu je pre mládež podstatne jednoduchší, než pre staršie generácie.

Ak neviete, ako začať, skúste si pomôcť krátkymi rozprávkovými videami projektu Národnej banky Slovenska s názvom 5peňazí. Ukážu cestu, ako vysvetľovať pojmy či stanovovať finančné priority.

Vreckové je dobrý základ pre školu peňazí. Jednorazové príspevky od príbuzných pomôžu overiť, čo sa zatiaľ naučili.

Pravidelné investovanie začína na desiatich eurách. V rovnakej minimálnej výške sa dajú realizovať aj mimoriadne vklady do pravidelnosti. Deti majú pred sebou mnohoročný investičný horizont a bola by nesmierna škoda ho nevyužiť.

V prípade, že neviete ako začať, oslovte skúseného finančného sprostredkovateľa. Ten zhodnotí vašu aktuálnu situáciu, vezme do úvahy vaše očakávania a pripraví vám riešenie na mieru.
 

Chcete, aby vaše deti začali investovať?

Zanechajte nám kontakt a my sa vám ozveme.

Cheerful smart entrepreneur explaining his ideas

Naozaj sa oplatí dokupovať, ak je investícia v mínuse

Základná otázka dnešných dní znie: Mám vyberať peniaze, keď je moja investícia v mínuse? Na jednej strane je správnou odpoveďou „nie“. Súčasné poklesy sa dajú využiť na ďalšie investície. Nie je však všetko také jednoduché a jednoznačné, ako sa na prvý pohľad zdá.

Čítať ďalej
Young family dissappointed at high interest mortgage rate in bank

Prečo je úrok 2,31 % na hypotéke magický?

Úroky na hypotekárnych úveroch sa postupne zvyšujú. Kým pred pár rokmi sme pokles v rovnakej výške takmer nepostrehli, dnes pri zmenách smerom nahor ide pre médiá o vďačné témy. So zvyšovaním sadzieb sa pomaly ale isto blížime k magickej hranici 2,31%.

Čítať ďalej
Happy young family couple managing household budget, enjoying planning investment, analyzing paper bills, making payments online in e-banking computer application, doing financial paperwork at home.

Oplatí sa zadlžiť kvôli bývaniu?

Zadlžiť sa a desiatky rokov splácať, alebo čakať, kým sa potrebná suma nepodarí našetriť? Na dnešné pomery úplne zbytočná otázka. No pred pätnástimi či dvadsiatimi rokmi to až také jednoznačné nebolo. Zadlžiť sa až také jednoduché nebolo.

Čítať ďalej
purchase of apartment using cheap mortage, young family is ahppy as they have bough a cheap flat, close up photo. success, happiness

Oplatí sa viac hypotéka či podnájom? A je to vôbec dilema?

Stačí krátky prepočet a hneď je jasné, kto z dvojice hypotéka-podnájom je víťazom. Prepočet je však otázkou čísiel, nie emócii a pocitov. Tie môžu z prv jednoznačného výsledku spraviť neriešiteľnú otázku. Čo hovorí matematika a čo pocitové úvahy?

Čítať ďalej
50 euro in eggshell on a pink background

Čochvíľa získajú deti pravidelný jednorazový príjem

Už o pár dní je tu Veľká noc a s ňou pravidelný zdroj jednorazového príjmu pre šibačov. Majú sa rodičia zaujímať o to, ako naložia ich ratolesti s vyšibanými peniazmi? Patrí tento príjem do učenia o finančnej gramotnosti detí? Kam s takýmito peniazmi?

Čítať ďalej
Businessman counting Russian rubles in brown money envelope as part of secret agreement in private dark room

Dá sa zarobiť na rubli?

Ceny na trhoch kolíšu a to aj o niekoľko percent vo veľmi krátkom období. Investiční špekulanti investujú pri poklesoch a po zotavení ceny inkasujú zisky. Čo v poslednom období výrazne kleslo? Ruské cenné papiere aj ich národná mena.

Čítať ďalej
Upozornenie

Tu uvedené informácie predstavujú marketingové oznámenie Swiss Life Select Slovensko, a. s. (ďalej len SLSS) a sú platné ku dňu ich zverejnenia a môžu sa v čase zmeniť. Tieto informácie boli zostavené a spracované zo strany SLSS a vychádzajú zo zdrojov, ktoré SLSS považuje za spoľahlivé. Slúžia len na informačné účely, nepredstavujú akúkoľvek ponuku uzavrieť zmluvu týkajúcu sa akéhokoľvek finančného nástroja v nich uvedeného s osobou, ktorá odpovie na tieto informácie. Taktiež nie sú podkladom na uzatvorenie inej zmluvy, ani sa na ne nemožno odvolávať v súvislosti s dojednaním akéhokoľvek záväzku, nemožno sa na ne spoliehať ako na úplné vysvetlenie všetkých rizík spojených s investovaním do finančných nástrojov v nich uvedených. Nepredstavujú osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by dostatočne zohľadňovalo individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho finančnej situácie či investičného cieľa. Možnosti investovania prezentované v tomto dokumente nemusia byť primerané alebo vhodné pre niektorých konkrétnych potenciálnych investorov. SLSS nenesie zodpovednosť za prípadné straty, ktoré vzniknú ich nesprávnou interpretáciou a zlým investičným rozhodnutím. Investície do fondov v sebe nesú riziko kolísania hodnoty investovanej sumy a výnosov z nej a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výnosy z cenných papierov alebo iných investičných nástrojov dosahované v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov.