Hostia Investícia roka 2017

Ann-Katrin Petersen je viceprezidentkou a investičným stratégom v spoločnosti Allianz Global Investors. Pre spoločnosť pracuje od roku 2014. Na aktuálnej pozícii zodpovedá za prípravu makroekonomických analýz a analýz globálnych akciových trhov s dôrazom na investičné príležitosti v Európe. Pred Allianz Global Investors pracovala ako ekonóm v Group Economic Research v spoločnosti Allianz SE. Pani Petersen má viac ako osemročné skúsenosti v investičnom sektore. Študovala na Univerzitách v Bayreuth a Nottingham a štúdium ukončila ako najlepšia z triedy s diplomom z ekonómie. Má aj bakalársky titul z filozofie a ekonómie.

Marco Stigler-Thomas je viceprezidentom a zástupcom globálneho správcu majetku v mníchovskej pobočke, zameranej na služby pre klient v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku. Predtým, ako začal pracovať pre PIMCO v roku 2012, absolvoval pán Thomas letnú stáž v Deutsche Bank Asset and Wealth Management vo Frankfurte, kde sa zameriaval na produkty pasívneho investovania. Stážoval aj v Credit Suisse v Zürichu, kde sa venoval investičným službám tretích strán. Je držiteľom titulu CEMS Master v odbore medzinárodný manažment a master’s degree vo financiách z Copenhagen Business School. Bakalársky titul získal na University of Maastricht.