Fincentrum
& Forbes
Investícia roka 2019

Bratislava 21. januára 2020

Metodika

V nomináciách vo všetkých kategóriách môžu byť zaradené len fondy, ktoré sú určené pre retailového klienta a bolo možné do nich vstúpiť na začiatku roka a vystúpiť na konci roka. K fondu musí byť voľne dostupná informácia za uplynulý rok.

Kategórie

Fond krátkodobých investícií Akciový fond globálny – rozvinuté trhy Dlhopisový fond Akciový fond Komoditný fond Zmiešaný fond Investícia roka

Nominácie

Ocenenie Investícia roka je vyhlasovaná v 7 kategóriách.

Fincentrum
& Forbes Investícia roka

Ocenenie Fincentrum & Forbes Investícia roka je podrobnou analýzou slovenského investičného trhu za uplynulý rok.

Je jedným z projektov spoločnosti Fincentrum, ktorým chceme pravidelne prispievať k zvyšovaniu miery finančnej gramotnosti slovenských spotrebiteľov. Súčasťou Investície roka je rovnako celkový pohľad na domáci finančný trh za uplynulý rok. Hodnotenie fondov je založené na objektívnych a proklientskych kritériách a práve pomer čistého výnosu a rizika investície do fondu je vhodný na porovnávanie jednotlivých fondov, ktoré sa drobným investorom ponúkajú.

KDE

Grand River Park,
Bratislava

KEDY

21.01.2020
12.30 hod - 16.30 hod

Čo bolo v roku 2018

Čo bolo v roku 2017

Čo bolo v roku 2016

Výsledky analýzy slovenského investičného trhu
Fincentrum & FORBES Investícia roka 2019.

NAŠI PARTNERI

Magazín FORBES je v USA vydávaný od roku 1917 a má viac ako 6 miliónov čitateľov. Patrí k najviac citovaným svetovým periodikám, pretože si zakladá na dôveryhodnosti. FORBES ponúka témy z oblasti podnikania, ekonomiky a financií s globálnym pohľadom. Pravidelne zverejňuje rebríčky a profesionálne zoznamy.

Od roku 2014 je spoluvyhlasovateľom a mediálnym partnerom odborný magazín Fobres nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike.

www.forbes.sk

TOP